Center for Artistic Activism är en plats för att utforska, analysera och förstärka relationen mellan social aktivism och konstnärlig praktik. Enligt CAA är kreativ aktivism mer än enbart en innovativ taktik, det utgör snarare ett helt förhållningssätt: ett perspektiv, en praktik, en filosofi. CAAs mål är att skapa mer kreativa aktivister och mer effektiva konstnärer.

Stephen Duncombe och Steve Lambert, grundarna av CAA hade en öppen föreläsning på ICIA som även följdes av en presentation av Steve Lamberts konstnärliga praktik.