Sinziana Ravini, curator, konstkritiker och chefredaktör för Paletten, höll en öppen föreläsning på temat konst och rasism. Ravini släppte en bok i ämnet på Glänta förlag i augusti och höll detta föredrag i samband med ICIAs seminarium State of The Arts Part II: The Role of the Artist as Acitivist in the Age of Neoliberalism. Ravini var också inbjuden co-curator för några av projekten i utställningen En annan bild av Sverige i augusti-september 2014.

Föredraget övergick till en release för Paletten #295 där såväl Sinziana Ravini som andra chefredaktören Fredrik Svensk presenterade det numret. I samband med releasen visades verket Universal Minimum Wage Commission av den turkiska konstnären Elmas Deniz. Verket visades också på Svilova.org och Palettens hemsida och är en del av Palettens projekt Paletten och det internationella under 2014.