ICIA har bjudit in konstnärerna Joanna Rajkowska och Johannes Samuelsson för att medverka i utställningen En annan bild av Sverige i augusti- september i Göteborg. Som en avslutning på workshopen State of the Arts Part II: The Role of the Artist as Activist in the Age of Neoliberalism som ägde rum mellan 10-13 april höll konstnärerna Joanna Rajkowska och Johannes Samuelsson var sin konstnärspresentation på söndag den 13 april kl 12-14.

 

Konstnären Joanna Rajkowskas unika konstnärliga vision och metod kombinerar ett subjektivt narrativ och kritisk diskurs med en djup omsorg om de platser och situationer inom vilka hennes verk blir till och de människor som berörs. Istället för att invadera eller rent av ockupera offentliga rum med en befintlig idé, så arbetar hon med platsens identitet och de gömda spänningar som varje situation innebär.

 

Under 2013 gav Zero books i London ut boken Where the Beast is Buried om Joanna Rajkowskas konstnärskap. I Göteborg berättar hon om sin praktik och sin påbörjade relation till staden Göteborg. Boken kan beställas här

Läs mer om Joanna Rajkowska

 

Konstnären Johannes Samuelsson arbetar med fotografi, text och video och befinner sig ofta i gränslandet mellan konstnär och grävande journalist. Han har arbetet med allt ifrån Ostindiefararens tillblivelse och dess konflikter, till projektet Korvkrig i Umeå som bland annat innefattade en manifestation för korvförsäljaren Helmer Holm.

 

Under 2013 har Johannes arbete till stor del kretsat kring Umeås stadsomvandling inför Kulturhuvudstadsåret och i synnerhet den omtalade platsen Apberget. Johannes Samuelsson var tillsammans med poeten och Glänta redaktören Linn Hansén inbjudna att medverka i Motbilder där utgångspunkten var deras gemensamma intresse kring medborgardialogen som en del i en demokratisk process och hur medskapande och demokrati iscensätts och praktiseras i det offentliga rummet, i synnerhet i relation till det stundande 400-års jubileet år 2021.