Kulturhuset i Stockholm arrangerade en finnisage-debatt om Mattias Norströms verk Du gamla, du fria. Anna van der Vliet, curator för Du gamla, du fria i Göteborg 2016, var en av de inbjudna i panelen.

Tisdag 12 september kl 17.30
Foajé 3, vån 3 på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Fri entré

Medverkande:
Anna van der Vliet, konstnärlig ledare ICIA, Göteborg
Clemens Poellinger, konstkritiker SvD
Mårten Arndtzén, konstkritiker Kulturnytt, SR
Robert Stasinski, kulturkritiker och författare

I samtal:
Mattias Norström och Johan Wirfält, chef Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern

Sedan konstnären Mattias Norströms verk ”Du gamla, du fria” – en skulptur i form av en krokig flaggstång med svensk flagga – installerades mitt på Sergels torg den 29 augusti har debattvågorna gått höga. Mattias Norström själv kallar verket en hyllning till Sverige och hoppas att det ska kunna ena människor i olika politiska läger. Många tycker tvärtom att konstnärens krokiga flaggstång är en skymf mot flaggan, och därmed nationen. Politiker har till och med krävt att verket ska tas bort, bland annat med motiveringen att det är dålig marknadsföring för Sverige. Samtidigt har många hyllat ”Du gamla, du fria”, som med enkla och humoristiska medel lyckas starta diskussioner om mycket komplexa frågor.

Så: Är Mattias Norströms verk bra konst som speglar tillståndet i nationen – eller, som kritikerna menar, en tröttsamt spekulativ aktion där utfallet i princip blivit det förväntade? Vad säger de skilda reaktionerna om hur vi ser på flaggan och andra nationella symboler? Hör sådana symboler över huvud taget hemma i konsten? Och finns några gränser utom de rent juridiska för vad som bör tillåtas eller accepteras i konstens namn?

Vad som med säkerhet kan konstateras är att Mattias Norströms konstverk väcker många frågor och lämnar få betraktare oberörda. När utställningen avslutades, arrangerade Kulturhuset Stadsteatern en finnissage-debatt, där flera av rösterna möttes. I anslutning till debatten samtalade Mattias Norström även med Forum/Debatts chef Johan Wirfält.