Ett samtal om socialt och politiskt engagerad konst i offentliga rum, arrangerat av Statens konstråd, New York-baserade Creative Time, ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art och Skogen.

Samtalet fördjupar några av de mest brännande frågorna från Creative Time Summit: Stockholm 14–15 november; Hur skapar konst i offentliga rum utrymme för social och politisk reflektion och handling? Vilka är förutsättningarna och villkoren? Vi diskuterar utifrån specifika exempel från den globala och lokala konstscenen.

Medverkande: Nato Thompson (chief curator, Creative Time, NY) Tania Bruguera (konstnär, Havanna/NY) Anna van der Vliet (konstnärlig ledare, ICIA, Göteborg) Haroon Natan och Carl-Oscar Sjögren (The non existent Centre, Göteborg)
Moderator: Lisa Rosendahl, curator Statens konstråd.

 

Kvällens program
18:00 Johan Forsman, Skogen, hälsar välkomna
Introduktion av Lisa Rosendahl, Statens konstråd
18:15 Nato Thompson, Creative Time
18:30 Tania Bruguera, konstnär
18:45 Anna van der Vliet, Institute for Contemporary Ideas and Art
19:00 Haroon Natan, Carl-Oscar Sjögren/The non existent centre

19:15-20:00 PAUS: mat och förfriskningar

Release av boken A Temporary Roof: Processes and Dialogues

20:00–21:00 Frågor och diskussion

 

MEDVERKANDE

Nato Thompson / Creative Time
Nato Thompson har organiserat projekt för Creative Time sedan 2007,såsom Creative Time Summit, Living as Form (2011), Paul Ramirez Jonas’s Key to the City (2010), Jeremy Deller’s It is What it is tillsammans med New Museum curatorerna Laura Hoptman och Amy Mackie (2009), Democracy in America: The National Campaign (2008), Paul Chans hyllade Waiting for Godot i New Orleans (2007) och, tillsammans med curatorn Peter Eleey, Mike Nelsons A Psychic Vacuum.Tidigare arbetade han som curator vid MASS MoCA där han producerade
flera stora utställningar, som till exempel The Interventionists: Art in the Social Sphere (2004) med en publikation distribuerad av MIT Press. Hans bok Seeing Power: Socially Engaged Art in the Age of Cultural Production publicerades av Melville House i January 2012.
Nato Thompson är co-curator för Creative Time Summit: Stockholm tillsammans med Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd.

Tania Bruguera
Tania Bruguera är konstnär baserad i New York och Havanna. I sin praktik utmanar och exponerar hon ofta maktens institutioner och kontrollmetoder. Genom performance, installationer och olika taktiker för samhällsorganisation visar hennes långsiktiga projekt på de sociala effekterna av politisk kraft. Under de senaste fem åren har hennes pågående projekt Immigrant Movement International utvecklats till en konstbaserad socialpolitisk rörelse som engagerar och förenar lokala och globala grupper i frågan om hur immigranters situation och villkor kan förändras. Projektet startades tillsammans med Creative Time och Queens Museum. Inom ramen för projektet levde och arbetade Bruguera med immigranter i stadsdelen Corona i Queens där hon drev en mötesplats som tillhandahöll olika samhällstjänster liksom språkundervisning i engelska och karriärs- och juridisk rådgivning. Hon har nyligen startat The Migrant People Party i syfte att ge migranter politisk representation och med mål att påverka den mexikanska valrörelsen.

Anna van der Vliet / Institute of Contemporary Ideas and Art
Anna van der Vliet är grundare och konstnärlig ledare för ICIA. Hon har tidigare bland annat arbetat som curator och tf chef för MAP, Mobile Art Production, projektledare på Göteborgs Internationella Konstbiennal och chefredaktör för Paletten. ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art är ett institut som förenar idéanalys, konstpolitik och konstnärlig produktion. ICIA grundades bland annat utifrån ett behov av ett institut som arbetar strategiskt med utvecklingsfrågor inom konstfältet. Bland uppdragsgivare finns allt ifrån kommuner, regioner, organisationer, institutioner och företag som på olika sätt behöver professionell rådgivning kring strukturella utvecklingsområden inom samtidskonsten. ICIA genomför egeninitierade konstnärliga produktioner, där samarbeten är av avgörande betydelse. ICIA är partipolitiskt obundet, men politik är en stor drivkraft och i synnerhet konst- och kulturpolitik. 22 augusti – 15 september 2014 genomförde ICIA konstprojektet Motbilder på olika platser i Göteborg med konstnärer, poeter och aktivister som på olika sätt tar sig an det offentliga genom tal, utsagor, stadsvandringar, installationer, video, text och performance.

Haroon Natan
Haroon Natan är konstnär och människorättsaktivist och arbetar med att berätta om papperslöshet, och det skyddslösa, dolda samhället av papperslösa i Sverige. Haroon Natan har deltagit och visat verk bl.a. på Dramaten med filmen Den svenska demokratins historia och Göteborgs Stadsmuseum med verket En gåva från Haroon geomfördes med The non existent Center inom ramen för projektet Motbilder producerat av ICIA. Haroon Natan arbetar för Rädda Barnen STHLM med att föreläsa om mänskliga rättigheter.

Carl-Oscar Sjögren
The non existent Center är en konstgrupp baserad i Göteborg och Ställberg. I verksamhetsledningen ingår åtta personer med bakgrund inom kurering, konstproduktion, musik, socialpsykologi, design, regi, koreografi, psykologi och ljusdesign. Knutna till gruppen finns ett tjugotal personer från olika fält. TNEC rör sig internationellt och arbetar utifrån idéer med en öppenhet mellan olika yrkesfält och erfarenheter. I botten finns en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende. Gruppen arbetar ofta med verktyg från scenkonst, design och aktivism.