THE FUTURE OF DEMOCRACY
IN A POST-POLITICAL AGE

Red Discussion 2, Chantal Mouffe 2 av Nada Prlja                              Bläck på papper 50x35cm

 

 

I samband med utställningen Motbilder (2014) bjöd ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art in Chantal Mouffe till ett föredrag där hon bland annat talade om konstnärliga strategier i det politiska landskapet. ICIA hade glädjen att återigen bjuda in till en kväll med Chantal Mouffe och efterföljande samtal med Sinziana Ravini.

 

Föreläsning och samtal fördes på engelska.
Presenterades i samarbete med Göteborgs Litteraturhus och Tankekraft förlag.

 

Datum: Torsdag den 26 september, 2019
Tid: kl 18:30 – 21
Plats: ICIA konsthall, Järnmalmsgatan 5, Ringön, Göteborg.

 

Chantal Mouffe har länge talat om faran med vad hon kallar ”konsensusillusionen”, som bygger på viljan att sudda ut höger- och vänsterskalan till förmån för en nyliberal socialdemokratisk mittenpolitik. Medborgarna förlorar i denna postpolitiska tid möjligheten att välja mellan olika politiska projekt och deras enda roll blir att godkänna den ”rationella” nyliberala hegemoni som mittenpartierna formulerat som det enda rimliga. Förtroendet för det demokratiska projektet urholkas och valdeltagandet sjunker. Mouffe har tidigt varnat för att det kommer leda till en ökad högerpopulism som ställer den politiska eliten emot folket. I Europa och andra delar av världen ser vi den här utvecklingens framväxt i rasande fart. I Sverige befinner vi oss just nu i en tid när tidigare allianser ersatts av nya blockbildningar där en konservativ höger står på ena sidan och vänstern på den andra av en mittensörja som desperat klamrar sig fast vi den nyliberala mittenpolitiken. Denna mitten avfärdar sina meningsmotståndare som populister eller extremister och bidrar därmed till ett antagonistiskt snarare än ett agonistiskt politiskt klimat, något Mouffe och många andra menar nödvändig för demokratin. 2018 utkom Chantal Mouffe med boken Till vänsterpopulismens försvar (översatt och utgiven på svenska av förlaget Tankekraft, 2019).

Vad kan vi hitta för strategier för att formulera ett motstånd mot tidens ökade klasskillnader, sociala ojämlikhet och rasism när högerradikala röster växer sig allt större för var dag? Hur mobiliserar vi oss? Vad kan konstens roll vara i den här tiden? Det här är några av frågorna kvällen kretsade kring.

 

 

MEDVERKANDE:

Chantal Mouffe är professor i politisk teori på Centrum för demokratistudier vid University of Westminster i London och har sedan 1980-talet varit en central röst i den europeiska samhällsdebatten. Några av hennes mest uppmärksammade böcker är Hegemony and Socialist Strategy (1985 med Ernesto Laclau); On the Political (2005) och Agonistics – Thinking the World Politically (2013) och To the Left Populism (2018) som nyss utkommit på svenska (Tankekraft förlag).

 

Sinziana Ravini är konst- och litteraturkritiker bosatt i Paris, teorilärare på Sorbonne, chefredaktör för Paletten tillsammans med Fredrik Svensk, curator av ”romanutställningar”, samt forskare i psykopatologi vid universitetet Paris Diderot med en pågående avhandlingsprojekt om religionens relation till skrattet. Förra året publicerade hon romanen La diagonale du désir (Editions Stock) som kommer ut på svenska nästa år.