Alexander Koch från KOW Gallery och The New Patrons (Berlin).

ICIA har bjudit in Alexander Koch för att berätta om modellen NYA UPPDRAGSGIVARE som han sedan 2008 driver i Tyskland.

Alexander Koch är curator, gallerist och förmedlare för Nya uppdragsgivare. Han är en av grundarna till galleriet KOW i Berlin, ett galleri inriktat på socialt engagerad konst och han representerar bland andra konstnärerna Hito Steyerl, Renzo Martens, Jiwa K och Tobias Zielony. Sedan 2008 är Koch också initiativtagare och ansvarig för NYA UPPDRAGSGIVARE i Tyskland.

NYA UPPDRAGSGIVARE är en modell utvecklad för att främja kulturell självorganisering, civilsamhälle och vidgat deltagande inom samtidskonst. Metoden innebär att vem som helst (individer eller grupper) oavsett tidigare erfarenhet av konst eller social och ekonomisk förutsättning ges stöd att formulera ett behov, en konflikt eller någonting de upplever inte har fått uppmärksamhet i den samhälleliga debatten. Utifrån behovet formuleras ett uppdrag till en konstnär som resulterar i en ny konstnärlig produktion, ofta i det offentliga rummet. Det är ett radikalt sä

tt att tänka om en konstpublik från passiv mottagare till aktiv uppdragsgivare.

ICIA undersöker nu möjligheten att etablera modellen Nya uppdragsgivare i Sverige och har bjudit in Alexander Koch till Göteborg onsdagen den 18 maj kl 18-19:30 på Skogen. VÄLKOMMEN!

Nya uppdragsgivare startades i Frankrike i början av 90-talet och sedan dess har spridit sig till stora delar av världen både inom och utanför Europa och producerat över 400 projekt.

Läs mer här