ICIA arbetar med strategi- och utvecklingsarbete. Det behövs erfarenhet och kunskap inifrån konstvärlden som deltar i strukturella frågor kring konstens förutsättningar, möjligheter, vikt och betydelse i vår tid. Genom uppdrag från organisationer, institutioner, kommuner, regioner och företag så erbjuder ICIA rådgivning, idéer och analyser kring förutsättningar samt strategier för framtida satsningar inom konstfältet.

 

Nedan följer några exempel på avslutade uppdrag.

Kontakta oss gärna på info@icia.se för mer information och förfrågningar.

*

 

Manifesta

ICIA ansvarade på uppdrag av de tre regionerna Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län under 2014 för ansökan till Manifesta med avsikt att Småland skulle arrangera Manifesta 2018. Uppdraget föranleddes av en förstudie som ICIA genomförde under 2013 (se nedan) på uppdrag av Vandalorum, Kalmar konstmuseum, Växjö konsthall och Kulturparken i Småland.

 

Göteborg som framtida konststad

ICIA ansvarade för en utredning som i samarbete med Göteborgs Konsthall på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Göteborg stad ämnade ta fram en långsiktig strategi för hur man kan utveckla residensverksamhet kopplat till förbättrade produktionsvillkor för svenska och internationella konstnärer i Göteborg. Utredningens första fas blev klar i september 2013.

 

Strategi för ny konstverksamhet i uppsala län

Under våren 2013 genomförde ICIA en utredning på uppdrag av Uppsala län som undersöker hur en regional bildkonstverksamhet kan utvecklas. Rapporten Uppsala Län – en satsning på konstnärligt innehåll presenterades för Uppsala Läns kulturnämnd den 19 juni. Den 20 september hölls en öppen hearing i Uppsala.

 

Bland ytterligare uppdragsgivare återfinns bland andra White Arkitekter, fastighetsbolaget Wallenstam AB, Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Jönköpings län.