Med ℅ programmet öppnar ICIA för förslag från konstnärer och curatorer för kortare utställningar, program och mindre projekt som kan äga rum på ICIA. Beroende på projekt och dess krav kan ICIA erbjuda olika former av stöd och/eller teknisk utrustning.

 

Under våren installerade vi en utomhusbio i hörnet Järnmalmsgatan/Manufakturgatan som kan nyttjas av alla verksamma på Ringön till ett självkostnadspris.

 

Att föreslå ett projekt garanterar inte deltagande utan beror på tillgängliga tider.

Välkommen att skicka in ditt förslag till info@icia.se.