HeArt av Jessika Björhn, Foto: Queenning Zhao

 

ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art har sedan starten 2012 producerat flera situationsspecifika utställningar, utvecklingsprojekt och program, huvudsakligen i det offentliga rummet eller i samarbete med befintliga institutioner. Sedan ett par år tillbaka har längtan efter ett långsiktigt sammanhang och en fast punkt vuxit sig allt större; att tillsammans med konstnärer utforska och skapa ett gemensamt rum.

 

Sommaren 2018 flyttade ICIA till Ringön, ett småskaligt industriområde i Göteborgs hamn. Tack vare fastighetsägaren och mecenaten Ulf Bergman har ICIA fått överta en lokal på 1200 m2 för utställningar, program, ateljéer och en gemensam verkstad. ICIA arbetar vidare med konstprojekt i det offentliga rummet, koncentrerat på Ringön. Flera av ateljéerna i huset används av utövare som arbetar i gränssnittet mellan teknologi, artificiell intelligens och konst.

 

På Ringön finns drygt 800 verksamheter, allt från metallverkstäder till mindre båtvarv och återvinningscentraler. De senaste åren har många konstnärer och andra kreativa verksamheter sökt sig till Ringön, vilket skapar ett sammanhang väl i linje med ICIAs inriktning på konstnärlig produktion.

 

Läs mer om vårt utställningsprogram

 

Järnmalmsgatan 5