BESTÄLLARNA

Där det finns ett behov av konst, antingen för att den är frånvarande eller för att skapa en förändring, kan vem som helst, ensam eller tillsammans med andra, ta kontakt med en förmedlare och bli en beställare – någon som både initierar och deltar i ett projekt. Förmedlaren har som funktion att hjälpa beställaren att formulera ett uppdrag och en behovsformulering och att hitta en konstnär vars praktik passar ta sig an beställningen. Hela processen är en dialog som slutar i det färdiga verket.

 

FÖRMEDLAREN

Förmedlarna är experter på samtidskonst, design eller arkitektur som bistår beställarna under hela projektet. De säkerställer att beställare och konstnärer röster blir hörda på ett likvärdigt sätt, samtidigt som de garanterar kvalitén på det framväxande verket. De har kunskap om hur man sätter igång och färdigställer projekt och hur projektpengar används på ett korrekt sätt, antingen kommer de pengarna ifrån allmänna eller privata medel.

 

KONSTNÄREN

Konstnären, designern, arkitekten måste inte bara passa uppdraget utan även beställarna. De ska inte enbart utföra ett uppdrag eller en behovsformulering; de måste engagera sig i det och tolka det. De är ansvariga för att avgöra formen av konstverket, och i det arbetet måste de ofta gå bortom de problem och frågor som är formulerade av beställarna.

 

KONSTVERKET

Beställda verk kan ta vilken form som helst – musik, design, teater, film, arkitektur, en offentlig skulptur. När verket är färdigställt tillhör det ofta en kommun, en förening, en skola eller någon annan form av allmän institution. Desto mer övertygande ett verk är för konstvärlden, desto mer uppmärksamhet kommer det få och desto mer kommer besökare att intressera sig för det.