De Nya Uppdragsgivarna är du.

Människor som vill ge sig själva en röst och forma sin egna vision. Alldeles för länge, har enbart ett fåtal priviligerade kunnat beställa konst. Vi vill se till att alla får den möjligheten. Vi sammanför människor med konstnärer för att hjälpa dem att skapa konst som driver förändring, som deras grupp/samhälle/gemenskap behöver och som därför blir meningsfull. Vem som helst med idéer kan beställa ett konstverk som hör hemma precis lika mycket i beställarens egen sociala plats som det gör på ett museum. Nya Uppdragsgivare-programmet gör det möjligt genom att hjälpa det lokala, konstnärer och andra partners att realisera ambitiösa projekt, från beställning till slutligt utförande. 

Sedan 1992, har programmet Nya Uppdragsgivare hjälpt till att färdigställa över 500 projekt: konstverk, filmer, musik, litteratur, webbaserade projekt och teaterproduktioner. Mer än 300 av dessa producerades i Frankrike, där Nya Uppdragsgivare blivit en permanent instans i både konstvärlden som i det bredare samhället, i synnerhet i landets ekonomiskt eftersatta regionerna. Tusentals samarbetsparter – oberoende förmedlare, finansieringsparter, och initiativ som delar ett gemensamt mål – har bidragit till att göra detta arbetet möjligt. Nya Uppdragsgivare representerar inte en institution utan en ny teknik för konstnärlig produktion.