Under 2019-2020 har ICIA ett uppdrag av Enheten för Kultur på Region Östergötland att kartlägga alla konstnärer, kluster och företag inom bild- och formområdet för att dels undersöka möjliga platser för residensverksamhet, dels se vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns. Kartläggningen kommer ligga till grund för framtida strategiska prioriteringar.

 

Är du verksam inom bild- och formområdet Östergötland och vill ingå i kartläggningen? Maila i så fall ditt namn, adress, telefonnummer och information om din verksamhet till ostergotland@icia.se

 

ICIA arbetar med strategi- och utvecklingsarbete. Det behövs erfarenhet och kunskap inifrån konstvärlden som deltar i strukturella frågor kring konstens förutsättningar, möjligheter, vikt och betydelse i vår tid. Genom uppdrag från organisationer, institutioner, kommuner, regioner och företag så erbjuder ICIA rådgivning, idéer och analyser kring förutsättningar samt strategier för framtida satsningar inom konstfältet.