NOSTALGIA – ACTS OF VANITAS

ETT SAMARBETE MELLAN PERFORMA OCH ICIAINSTITUTE FOR CONTEMPORARY IDEAS AND ART SOM EN DEL AV DEN SVENSKA PAVILJONGEN

“Ylva and Snöfrid’s Transmutation Ritual, with Mirrored Spring, Snöfrid et les contre espaces, the Oracle and Tondo,”I grupputställningen ”Retour sur Mulholland Drive”, curerad av Nicolas Bourriaud LaPanacée, Montpellier, 2017. Foto: Olivier Cablat.

 

147 Spring Street

1-24 november

Kl 12-20

 

Pågående genom hela Performa 19 biennalen kommer Ylva Snöfrid att skapa Nostalgia – Acts of Vanitas, ett nytt konstverk som samtidigt är en levnadssituation. I hennes tillfälliga boende (habitat), i en lokal i New York, kommer detta nya verk att utvecklas genom serier av performancer, som införlivar själva akten av att måla, och teckna, användandet av egengjorda möbler, och personliga ting; vardagsbestyr som att bada, städa och laga mat; och samtalsserier, teceremonier, middagar som är ägnade det dagliga livet.

 

Nostalgia–The Vanitas Rituals är den sista delen i en tioårig konstnärlig resa som började med utställningen Snöfrid at Her Mirrors, an Odyssey (2009) i vilken hon flyttade in delar av sitt hem till utställningsrummet och för första gången sammansmälte liv och skapande till en enhet. Senare i Aten, Grekland, skapade Snöfrid The Painter’s Studio in the Shadow World (2016) – ett holistiskt konstverk som inte varit öppen för allmänheten, och innefattar både hennes konstnärliga och privata liv. För den sextonde Istanbulbiennalen skapade Snöfrid en tresidig spegling av verket i Aten – Snöfrid Fantasia, a Reflection of the Painter’s Studio in the Shadow World, Divided in Three Parts, Dystopia, Heterotopia, Utopia (2019) som verket heter är en installation i vilken konstnären levt i och målat på under en serie performanceritualer fram till verkets fullbordande.

 

I New York, genom processen och i spåren av Nostalgia – Acts of Vanitas avslutar Snöfrid den Odysée hon inledde 2009. Under de nästa 4 veckor som Performa 19 varar bjuder hon in publiken till sin tillfälliga hemvist i ett utvidgat konstverk som börjar i tomhet om och om igen. Betraktaren får se konstverket, dess nutid, framtid, dåtid och fantasi, i ett möte mellan publik, konstnär och de ting som behövs för att leva och arbeta.

 

Ritualen går som en röd tråd genom Snöfrids arbete: 2017, på La Panacée i Montpellier, förvandlade hon sig själv genom en åtta timmar lång transmutation från Ogland, konstnären/modern/kvinnan, till Snöfrid, hennes ”spegeltvilling”. Hon använde sig av sitt kön, vagina, som en ingång till spegelvärlden, och brukade målningar som brickor i bjudningsceremonier, för att transmutera med sitt andliga alter ego – om vilket hon berättar: ”Sedan tidig barndom levde hon med föreställningen att Snöfrid var hennes spegeltvilling, som hade en egen persona och levde i spegelvärlden. I många år försökte Ylva framkalla Snöfrid till den verkliga världen genom ritualer, substanser, måleri och stora marionettdockor. Som en konsekvens av denna process transmuterade Ylva och Snöfrid till En – konstnären och konstnärskapet blev ett, de blev jag.”

 

 

OM YLVA SNÖFRID

Med särskilt intresse för förvandlingens möjligheter i det transcendentala skapar Ylva Snöfrid (f. 1974 i Sverige, bor och arbetar och Aten och Stockholm) målningar och stora installationer där hon använder ceremonin som ett medel för att låta konsten vara uttryck för något både andligt och existentiellt. Ylva levde tidigare i vad som till synes verkade vara den verkliga världen, medan Snöfrid levde bakom speglarna i den så kallade spegelvärlden (en värld som ofta beskrivs som mindre verklig). Snöfrid har funnits där sedan Ylvas barndom och agerat som hennes spegeltvilling. Senare blev hon en del av Ylvas ”konst” (”konst” så som vad ”konstnärer” skapar). Under många år frambringade Ylva sin spegeltvilling i världen genom ritualer och ceremonier, om och om och om igen… tills de slutligen sammansmälte till en – Ylva Snöfrid. Sedan några år tillbaka har Ylva Snöfrid arbetat och bott i ett slutet holistiskt konstverk i Aten, ”The Painter’s Studio in the Shadow World”. Detta verk är inte öppet för allmänheten och består bland annat av över hundra målningar, olika slags objekt, en hemskola, hundratals teckningar, och möbler gjorda speciellt för målningar.

 

Ylva Snöfrids nya verk för Performa curateras av Kathy Noble, Senior Curator på Performa, och Anna van der Vliet, konstnärlig ledare för ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art, med Uchenna Itam, curatorsassistant, Performa. Nostalgia – Acts of Vanitas är samproducerad med Institute for Contemporary Ideas and Art, Göteborg med stöd från Kulturrådet, Iaspis/Konstnärsnämnden, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Daniel Sachs Stiftelse.