DEAD MATTER MOVES

PERFORMA PRESENTERAR ÉVA MAGS FÖRSTA STORSKALIGA PERFORMANCE OCH INSTALLATION I USA SOM EN DEL AV DEN SVENSKA PAVILJONGEN

Stillbild från Stand up, 2015, 10 minuter

 

Gymnastiksalen Judson Church Memorial

243 Thompson Street, New York

19-22 november kl 13-19

23 november kl 13-20

24 november kl 13-17

 

Konstnären förvandlar den historiska platsen Judson Memorial Church till en fabrik för rörelse och massproduktion.

 

Performa presenterar det nyproducerade performance- och installationsverket DEAD MATTERS MOVES av rumänsk-svenska konstnären Éva Mag. I samarbete med tio dansare som arbetar med rörelse och performance skapar Mag en veckas långt pågående verk i den historiskt viktiga Judson Memorial Church. Tillsammans kommer de att skapa lerskulpturer av textila hudar och experimentera med kontaktimprovisation för att konstruera en koreografi med vilken de i slutet av veckan iscensätter i ett performance, regisserat av Mag.

 

Mag är skulptör, fotograf, video- och textilkonstnär och utforskar rörelsens dynamik mellan den mänskliga kroppen och det skulpturala objektet. Med inspiration från tjugohundratalets skulpturtradition och från hennes egen biografi utforskar hon hur mänskliga kroppar i alla former värderas av samhället. Särskilt Mags erfarenhet av att hålla levande en intim sexuell relation till sin man under perioden hon ammade sitt andra barn, förändrade hennes syn på den egna kroppens funktioner och relationer till andra kroppar – hennes kropp existerade inte individuellt utan var fysiskt sammankopplad med andra kroppar vilka behövde varandra för att överleva.

 

Erfarenheten gav upphov till en vilja att arbeta med rålera – ett formbart och samtidigt kompakt tungt material – för att undersöka hur vi ”står upp”, både bokstavligen och psykologiskt. Efter flera skulpturala och performancebaserade experiment med rudimentära kroppslika former i lera, förstod Mag att dessa figurer aldrig skulle kunna stå upp själva, då de saknade både skelett och armering som kunde hålla uppe dem inifrån. Istället började hon tillverka flerfärgade handsydda kläder i naturlig storlek som hon packade in leran i – dessa bildar textila ”hudar” som möjliggjorde för henne att röra dessa ”kroppar” lättare – genom att dra, förändra, bära och hissa upp de tunga och klumpiga formerna i luften, ett tungt kroppsarbete som bildar en kontaktimprovisation med en helt och hållet död vikt.

 

För Performa 19 förvandlar Mag gymnastiksalen på Judson Memorial Church – ett rum som uppmärksammas för sin historiskt viktiga roll i den postmoderna dansens utveckling med konstnärer som Yvonne Rainer, Robert Morris och Simone Forti, vars banbrytande verk utforskade vardagsrörelser, spontanitet, och relationen mellan kroppar och objekt – till en fabrik för massproduktion av lerkroppar som hon med dansarnas hjälp hoppas kunna få att stå upp. Denna performativa process, ett tungt och samtidigt absurt arbete, resulterar i en installation som synliggör fysikaliteten i dansarnas förhållande till skulpturerna; som i sin tur erbjuder ett rum för att en psykologisk relation ska kunna uppstå mellan dessa mänskliga och livlösa kroppar. Mags råa lerkroppar kan förstås som stand-ins eller dubbelgångare i den freudianska bemärkelsen, olustiga surrogat – precis tillräckligt människolika men uppenbarligen inte levande – med vilka performancets aktörer kan agera ut sina begär, obundna av skörheten i att sörja för ett verkligt människoliv. DEAD MATTER MOVES kontemplerar över vilket tryck den mänskliga kroppen kan utstå och hur vi bättre kan axla våra kroppars och sinnens tyngd för att resa oss och stå upp.

 

Arkiverandet av arbetsprocessen är en fundamental del av Mags arbetsprocess. I fotografier presenterar Mag rena tyger föreställande ihåliga kroppar, och skapar därmed ett vittnesmål från tiden före det att de fylldes med lera och vax. På samma sätt kommer biennalens publik uppleva performanceverket i sin egen rätt, såväl som den pågående processen av att skapa ett antal skulpturer som finns kvar efteråt. DEAD MATTER MOVES är utgångspunkten för Mags första soloutställning, som kommer att äga rum på Bonniers konsthall med invigning i april 2020.

 

OM ÉVA MAG

Éva Mag (f. 1979, Transylvanien, Rumänien, bor i Stockholm) har en multidisciplinär praktik som innefattar fotografi, skulptur och performance. Ett intresse för skulpturhistoria, amorfa former och strikt modernistisk morfologi underbygger hennes praktik. Hon arbetar också med konstens sociala aspekter, i synnerhet då hon inkorporerar skulptur i ett modus tillhörande koreografi och performance. Mag har deltagit i utställningar på Kunsthall Trondheim (2018); Moderna Museet (2018) och Bonniers Konsthall (2018). Hon tilldelades Åke Andréns stipendium 2017.

 

DEAD MATTER MOVES är beställt av Performa i samarbete med Bonniers konsthall och curateras av Kathy Noble, Senior Curator och Manager of Curatorial Affairs, tillsammans med Uchrnna Itam, curatorsassistent. Verket genomförs med stöd från Bonniers konsthall, Svenska generalkonsulatet i New York, Svenska ambassaden i Washington, D.C. och Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Ett särskilt tack till Movement Research och Rumänska kulturinstitutet.