ICIA koordinerar svensk paviljong på Performa i New York i november 2019

 

Performa grundades 2004 i New York av konsthistorikern och curatorn Rose-Lee Goldberg och är en av världens främsta performancebiennnaler för bildkonstnärer. I år är de svenska konstnärerna Tarik Kiswanson, Ylva Snöfrid, Éva Mag och Lap-See Lam inbjudna att producera nya verk för den svenska paviljongen.

 

Performas program Pavilions Without Walls avser undersöka och reflektera kring sociala, geografiska och politiska landskap i olika länder. Utöver Sverige, står även Taiwan i fokus i årets upplaga av Performa som äger rum mellan 1 – 24 november på olika platser runt om i New York.

 

Den svenska paviljongen är ett stort samarbetsprojekt där flera curatorer, konstnärer, pedagoger och historiker tillsammans med Performas team har utforskat svenskt konstliv. Respektive produktion genomförs i samarbete med olika konstaktörer. ICIA samproducerar Ylva Snöfrids nya verk Nostalgia of the Vanitas Rituals med stöd av Iaspis och Kulturrådet. Andra samarbetsparter är Bonniers konsthall, Kungliga konsthögskolan och Hallands konstmuseum. ICIA koordinerar även det svenska deltagandet i sin helhet.

 

Att Sverige blir fokusland möjliggörs genom en avsiktsförklaring från Iaspis/Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ambassad i Washington. Finansiering kommer från Iaspis/Konstnärsnämnden, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Kulturrådet.

 

Performa 19 pågår från 1 – 24 november 2019.

 

 

Läs mer på performa19.org