Nya uppdragsgivare uppmuntrar och möjliggör för vem som helst att bli en aktiv aktör inom samtidskonsten. Nya uppdragsgivare är en metod som lämpar sig väl för stadsutvecklingsprojekt och offentlig konst. Det som man ofta tampas med i offentliga konstprojekt är att skapa relevans och intresse för invånarna eller de verksamma i området där konsten placeras. Genom att låta invånare eller de människor som berörs av verket delta i beställningen skapas en annan relation och känsla av faktiskt ägande. Nya uppdragsgivare är ett unikt sätt att vända på logiken, från en passiv mottagande publik till en aktiv beställare som både blir uppdragsgivare och den primära publiken. 

“Inget samhälle kan genomföra stora investeringar utan kunskap kring varför dessa investeringar görs. Och den kunskapen kan inte uppnås genom att investeringar görs utifrån en påhittad efterfrågan hos ett påhittat samhälle.” – François Hers, grundare Nya uppdragsgivare 

Resultatet blir att de som i framtiden ska vara publik av ett verk, också är de som blir beställare av ett konstprojekt. Många försök med medborgardialoger och brukaranalyser resulterar i projekt som visst kan bära drag av publikens önskemål, men ytterst sällan tillåts önskemål bli till krav. I metoden Nya uppdragsgivare finns det inga önskemål i behovsformuleringen utan den består av en kravspecifikation som en konstnär sedan tolkar.

Genom att låta invånarna bli uppdragsgivare, men samtidigt arbeta tillsammans med en professionell förmedlare med ett stort internationellt nätverk av konstnärer och erfarenhet av att producera nya konstverk och utställningar säkerställs kvaliteten. Samtidigt går inte den lokala och innehållsmässiga relevansen förlorad genom det mandat som uppdragsgivarna har. Betydelsen av detta kan inte nog understrykas.