Nya uppdragsgivare representerar en ny metod för konstnärlig produktion. Programmet startades i Frankrike i början av 1990‐talet och är utvecklad för att främja kulturell självorganisering och vidgat deltagande inom samtidskonst. Metoden innebär att i stort sett vem som helst, individer eller grupper, oavsett tidigare erfarenhet av konst, ges stöd för att formulera ett behov som en konstnär sedan tar sig an genom en ny konstnärlig produktion. Utfallen skiljer sig åt, men det gemensamma är hur metoden skapar konst med förankring och relevans utifrån medborgardialoger, utan att kompromissa på kvaliteten.

Målet med Nya uppdragsgivare är att upprätta ett samtida offentligt konstverk, temporärt eller permanent, som inte bara blir ett bidrag till stadsbilden, utan också bidrar till lokala demokratiska processer och behov. Samtidskonst ska här läsas i bred bemärkelse och kan vara alltifrån musik, film, skulptur, arkitektur till mer performativa uttryck. Nya uppdragsgivare skapar delaktighet och demokratiserar samtidskonst.

Sedan 1992, har programmet Nya uppdragsgivare hjälpt till att färdigställa över 500 projekt. Mer än 300 av dessa producerades i Frankrike, där Nya uppdragsgivare blivit en permanent instans i både konstvärlden som i det bredare samhället, i synnerhet i landets ekonomiskt eftersatta regionerna.