CECILIA PARSBERG

Från inspelningen av Tiggandets kör & Givandets kör

 

”Det politiska är själva grunden i mitt konstnärliga arbete. Det politiska pågår i vardagen, mellan människor i mina kvarter som delar min tillvaro. Jag ser och känner ett fysiskt och mentalt avstånd mellan knäböjande på gatan och förbipasserande, mellan tiggare och givare. Det är till det ”mellanrummet” betraktaren bjuds in. Mellan de två körerna sker en dialog eller brist på dialog mellan röster, ansiktsuttryck och kroppar. Installationen Givandets kör och Tiggandets kör är en gestaltning av detta upplevelserum. En spegling av en situation som alla kan uppleva på gatan och referera till i sin vardag. Det är min förhoppning att konsten kan göra det möjligt att se detta mellanrum – som verkar vara så svårt att tala om – som ett handlingsutrymme; och därmed bidra till att man ska kunna agera politiskt i och om detta rum.”

Film- och ljudinstallationen Givandets kör och Tiggandets kör är ett nyproducerat verk av konstnären Cecilia Parsberg som visas i en containerinstallation bakom Röda Sten konsthall. Projektet är en del av Cecilia Parsbergs forskningsarbete: Hur kan du bli en framgångsrik tiggare i Sverige?

 

Foto: Kjell Caminha

 

Läs mer här:
http://tiggerisomyrke.se
http://beggingasaprofession.eu
http://eurozine.com/articles/2014-08-06.parsberg-en.html