THE NON EXISTENT CENTER
(HAROON NATAN, CARL-OSCAR SJÖGREN & KARIN LINDEROTH)

Foto: Kjell Caminha

 

Mellan 23–31 augusti 2014 är du välkommen till Göteborgs Stadsmuseum för att ta emot din gåva från Haroon. Haroon är en av de mellan 30 000 och 50 000 papperslösa som lever i Sverige utan det skydd som ett fullständigt personnummer ger.

Gåvan är en praktisk artefakt i begränsat antal.

Du förväntas inte ge något i gengäld, utom din närvaro vid överlämnandet.

Läs mer på: www.engavafranharoon.se