ÅSA ELIESON & ELIS LARSSON

Är allting människor gör egentligen en slags politisk aktivism?

– ett samtalsexperiment mellan konstnären Åsa Elieson och dramapedagog Elis Larsson

 

Elis Larsson och Åsa Elieson fick i uppdrag av Motbilder att tillsammans skriva en text om aktivism, konst och maktstrukturer.

 

De kände inte varandra sedan tidigare och beslutade sig därför direkt för att tillvarata denna omständighet i framställandet av sin text. Att genomföra ett slags samtalsexperiment för besökaren på denna sida att oavkortat kunna ta del av. De beslutade sig helt enkelt för att pröva att låta texten vara sitt undersökande. Att genomföra en chat som i sig själv, i själva sitt görande, skulle försöka avtäcka så mycket som möjligt av varandras förhållande till aktivism och performativitet.

 

Resultatet blev denna chat.

 

Liksom i varje samtal kom denna chat att treva sig fram, vara en växelverkan mellan att tala och lyssna, gissa och tänka, proklamera, tveka, fatta och missförstå.

 

Vad tycker ni, såhär i efterhand, att texten handlar om?

Åsa: – Den kretsar mycket kring vad politik egentligen är. Människan i politiken och i konsten. Men mest intressant tycker jag att det är att se ”Åsa” och ”Elis” som aktörer på gränsen mellan ”karaktärer” och ”personer”. Samtalsformen som böljande handling tycker jag egentligen är själva ämnet. Genom själva samtalandet så menar jag att vi gör politik i stunden, d.v.s. en slags aktivism i sig. Där i gränslandet mellan framställan och letande balanserar ju alla omkring på nätet. Det är ju en makalös aktivistisk potential, när man tänker på det. Men så klart minst lika omständlig som vilken parlamentarisk långbänk som helst. Fast kanske närmare oss.

Elis: – Jag ville diskutera tillsammans med Åsa hur det går att ändra maktstrukturer genom vårt eget agerande. Vi tänker ofta att vi är maktlösa inför de riktningar världens utveckling tar. Vad händer om vi börjar betrakta makten som att den ytterst ligger hos oss alla, och inte ligger isolerat hos de som betraktas som makthavare? Hur kan vi i så fall förändra vårt beteende och våra samhällsstrukturer för att etablera en bättre maktordning i världen?

 

Åsa Elieson är konstnär och Elis Larsson är dramapedagog inriktad på maktfrågor.