Inför valet 2014 genomförde ICIA det omfattande konstprojektet Motbilder. Utställningen bestod av 14 olika projekt och tog plats mellan 22 augusti och 14 september på olika platser runt om i Göteborg.

Till stor del bestod Motbilder av nya konstnärliga produktioner av konstnärer, poeter och aktivister som på olika sätt tog sig an det offentliga genom tal, utsagor, stadsvandringar, installationer, video, text och performance.

 

Annonsbilagan från Motbilder 

 

Medverkande i utställningen: Roxy Farhat, Johanna Friedman, Hanna Stenman, Patrik Bengtsson, Joanna Rajkowska, Cecilia Parsberg, Cecilia Germain, Johanna Gustavsson, Marika Hedemyr, Kjell Caminha, Haroon Natan, Karin Linderoth & Carl-Oscar Sjögren (The non existent Center), Karin Michalski & Ann Cvetkovic, Lisa Färnström & Tova Gerge, Annika Vessel & Paolo Zuccutti.

 

Den 22 augusti gav Motbilder ut en annonsbilaga med Göteborgs-Posten. Men Motbilder var inget företag. Motbilder var inget politiskt parti. Motbilder hade ingenting att sälja. MOTBILD betyder framställning som är avsedd som en uttrycklig motsats till något. Annonsbilagan blev ett slags ’motbild’ av vad en annonsbilaga vanligtvis är.

Den innehöll poesi, konst, fördjupande analyser, texter som ställde frågan varför, abstrakta texter, texter som sällan lästes i dagstidningar. En del texter var nyskrivna, andra återtryck. Motbilder innehöll också annonser. Annonser från angelägna organisationer och aktörer som aldrig hade råd att köpa en annons i GP.

Medverkade i annonsbilagan gjorde Amanda Ivanovic & Alice Hardju, Athena Farrokhzad, Chantal Mouffe, Dimen Abdulla, Elena Wolay, Elis Larsson & Åsa Elieson, Emil Boss, Jens Stilhoff Sörensson & Erik J Olsson, Jonas Gren, Johanna Gustavsson, Simone Weil & Angel Haze, Judith Kiros & Valerie Kyeyune Backström, Karin Michalski & Ann Cvetkovich, Kristina Hultegård, Lucy Milkova, Majsa Allelin, Mathias Wåg, Meira Ahmemulic och Patricia Lorenzoni.

Medverkade i föreläsnings- och samtalsprogram gjorde Chantal Mouffe, Ann Ighe, Joanna Rajkowska, Anna Linder, Johanna Gustavsson & Karin Michalski, Edda Manga, Valentina Desideri, Ulf Karl Olov Nilsson, Kristoffer Liljedahl, Lisa Färnström, Roxy Farhat & Hanna Stenman.

 

Anna van der Vliet, Konstnärlig ledare

Maja Hammarén, Co-curator och redaktör
Kjell Caminha, Kuratorassistent

 

Motbilder genomfördes med huvudsakligt stöd av PostkodLotteriet, och med anslag från Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Göteborg stad och med stöd från Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelse och Längmanska stiftelsen.