I oktober 2017 öppnade konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena STUDIO FABRA på Hjällbotorget i Göteborg. Den öppna ateljén fungerade som en plats för produktionen av ett nytt konstverk. Utställningen öppnade den 7 december kl 18 och pågick till den 26 februari 2018.

Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda)  var starten på ett projekt som sträckte sig över 2018 när Fabra återvände till Moheda i Småland för att utforma ett minnesverk över ruinen av flyktingförläggningen i Moheda dit han själv ankom som flykting från Uruguay 1979. Med utgångspunkt i Hjällbo påbörjade Fabra sin resa mellan centrum och periferi, fakta och mytologi, synlighet och osynlighet.

Installationen, i den före detta zooaffären i Hjällbo, bestod av stora målningar, trästrukturer och en film i vilken Segal Mohamed gestaltade flyktingbarnens egen mytologi.

 

Foto: Still på Segal Mohamed från filmen Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda) av Juan-Pedro Fabra Guemberena

 

Siktet för den konstnärliga gestaltningen i Hjällbo var att adressera frågor kring konstruktionen av den nationella berättelsen och meningsskapandet av en plats. Hur och vem kan göra anspråk på kultur, historier och landskap? Vem har rätt till ett fiktivt berättande och bidra till nya mytologier i Sveriges framtida historieskrivning?

Juan-Pedro Fabra Guemberena är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2002) och har ställt ut på många ställen runt om i världen; alltifrån Venedigbiennalen (2003, 2016) till Röda Sten konsthall i Göteborg (2010), och finns representerad i samlingarna på bland annat Wanås, Moderna museet och Statens konstråd.

Under de senaste åren har Juan-Pedro Fabra Guemberena börjat arbeta allt mer med personliga historier vilka behandlar erfarenheten av exil, geografiska förskjutningar och minnet. Bearbetningen av tiden i Moheda har gjorts tillsammans med ungdomar i Angered och i Hjällbo idag. Med fiktionens kraft förskjuts det individuella vittnesmålet till att forma en ny kollektiv berättelse i det svenska samhällets framväxt.

Projektet genomfördes av Göteborg Konst på uppdrag av Trygg Vacker stad i samarbete med ICIA- Institute for Contemporary Ideas and Art och Göteborgslokaler.