Besök utställningen här:  

www.eatspatial.hub.earth

 

Lauren Lee McCarthy and David Leonard’s I.A. Suzie

 

Utställningen MANIPULATIONS består av verk som alla på olika sätt reflekterar över hur konstnärer och designers belyser den dagordning utifrån vilken vårt samhälle styrs. I en digital postkapitalistisk tid ställer utställningen frågor som vilka är producenter av de digitala verktygen och vilka är dess användare och vad behöver en medborgare egentligen förstå för att på ett effektivt sätt kunna delta i och kritiskt granska vårt digitala samhälle?

 

Samtidigt är utställningen en lansering av E.A.T. SPATIAL, ett slags galleriformatexperiment genom ett digitalt galleri som på samma gång är knuten till den fysiska platsen på ICIA på Ringön. Formatet blir till en semifysisk och platsspecifik upplevelse för publiken att navigera i, men också att dela med andra. Plattformen är utvecklad av Studio Alight som en del av E.A.T. Experiments in Art an Technology i samarbete med ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art.

 

MANIPULATIONS öppnar den 14 november och blir plattformens första utställning med svenska och internationella konstnärer som Lauren Lee McCarthy, David Leonard, Andreas Refsgaard, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Saša Nemec, och Danielle Heath. Vid sidan av grupputställningen planeras ytterligare programpunkter som föreläsningar för projektet Law Shifters, av Stine Marie Jacobsen, ett livesänt framträdande av Lauren  Lee McCarthy och hennes samarbetspartner David Leonard och föreläsningar kopplade till HDK-Valand’s AI.Design.01 Masterclass.

 

E.A.T. Experiments in Art and Technology drivs i samarbete mellan ICIA och Studio Alight med stöd av Göteborgs stad kultur. Utställningen MANIPULATIONS genomförs med stöd av Nordiska Kulturfonden. Projektets workshops arrangeras i samarbete med HDK-Valands Business Design Lab’sprojekt AI.design.01 Masterclass samfinansierad av AI Competence in Sweden.