Rambo. Complicated, troubled, haunted, too often misunderstood. If you’ve heard about him but haven’t met him before, he´s about to surprise you.*

 

På platsen vid Lilla dammen i Slottsskogen där Henry Moores skulptur Vilande figur i två delar III tidigare stod, har någon barrikaderat sig. Omgärdat av ett svart högt plank ser man ett hus, ett upplyst fönster och hör ljudet av pianospel varvat med ljudet av ett vapen som plockas ihop och isär. Stycket är ledmotivet till tv-serien Hulken. Från träden hörs en mansröst som läser utdrag från olika texter och filmer kring försvar och beredskap. Vem som har barrikaderat sig i ett hus mitt i Slottsskogen är oklart. Vad som har drivit personen i fråga att bokstavligt bygga in sig själv är heller inte säkert.

Den omfattande installationen You Made Me av konstnären Oscar Guermouche utgjorde den andra produktionen i utställningsserien Lagens estetik, producerad av ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art. Utställningen invigdes kl 17 tisdag den 18 oktober och pågick till 30 november 2016.

 

YOU MADE ME, 2016, Oscar Guermouche

Beredskapens estetik har sedan länge varit central i Guermouches konstnärskap. I olika medier och former har han undersökt strategier och metoder för försvar och överlevnad. En ständigt återkommande del i arbetet är hans tydliga dragning åt stereotypt manliga karaktärer, med fokus på hjälten, maskinen och monstret.

Den platsspecifika installationen You Made Me i Slottsskogen bildar ett slags gestaltat klimax inom Tredje generationen, ett projekt som Oscar Guermouche har arbetat med under flera år. Genom en gestaltning av den enskildes beredskapstillstånd kretsar verket kring frågor om hotbilder, hur den egna identiteten formas av föreställningar om hot.

Under 2016 och framåt arbetar ICIA – Institute for Contemporary Ideas & Art utifrån det övergripande temat Lagens estetik som undersöker modernitetens organiserande av människor genom lagar, normer och estetik. Utställningsserien påbörjades med konstnären Mattias Norström vars verk Du gamla, du fria i Vasaparken ställde frågor kring nationellt identitetsskapande.

You Made Me
Installation, mixed media
Hus, plank; Plywood, glas, ljud, ljus
Ljud 1: Vapen som plockas ihop och isär
Ljud 2: Pianomusik, The Lonely Man, ledmotiv från tv-serien Hulken, kompositör Joe Harnell
Ljud 3: Röst som läser olika utdrag från diverse litteratur och film om försvar

Oscar Guermouche, konstnär
Anna van der Vliet, curator

Produktion
Sara Henriksson
Sandra Praun
Frida Sjöstam
Pecka Söderberg
Teodor Söderberg
Linda Tedsdotter
Mikael Thenor
Kevin Qvarnström
Anna van der Vliet
Grant Watkins
John Dexter Zetterquist
Johan Zetterquist

* Rambo and Me, ur förordet till First Blood av David Morell, 1988

You Made Me genomfördes med stöd från Konstnärsnämnden, Göteborgs stad kultur och Västra Götalandsregionen kultur.