Under 2016 och framåt arbetar ICIA utifrån det övergripande temat Lagens estetik som undersöker modernitetens organiserande av människor genom lagar, normer och estetik. Några centrala utgångspunkter är migrationens relation till idén om nationalstaten, psykiatrins framväxt och den biopolitiska samtiden inom vilken vi verkar. Modernitetens, upplysningens och kolonialismens framväxt under slutet av 1700-talet och dess syn på människan, sortering av ras och klass och samtidiga proklamering om mänskliga rättigheter sätts i relation till vår samtida samhälle. ICIA vill tillsammans med konstnärer och andra medverkande undersöka våra handlingsutrymmen utifrån en konstnärlig praktik.

Idén föddes under ICIAs omfattande projekt Motbilder under 2014, där en intim performance med konstnären Valentina Desideri resulterade i en fysisk kartläggning på temat Lagens estetik – och den ständigt återkommande och brinnande frågan: what can I do with the space I have?

Lagens estetik blir en utställningsserie med program och omfattande produktioner. Den 24 augusti, 2016 öppnade projektet Du gamla, du fria av konstnären Mattias Norström i Vasaparken. Den 18 oktober, 2016 visades YOU MADE ME av konstnären Oscar Guermouche i Slottsskogen. Den tredje delen Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda) av konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena pågår mellan 7 december, 2017 och februari 2018.

 

YOU MADE ME, 2016, Oscar Guermouche