Som första produktion öppnades utställningsserien Lagens Estetik med Mattias Norströms verk Du gamla, du fria i Vasaparken. Utställningen pågick till den 30 september, 2016.

Du gamla, du fria ställde frågor kring nationellt identitetsskapande. Flaggan som den starkaste symbolen för landsgränsen; för det som är innanför och det som är utanför, har slokat. Den är bruten, uppgiven och sorgmodig.

Vi lever åter i en tid med ökad fascism, patriotism och högerpopulism. Är idén om nationalstaten det bästa sättet att organisera vårt samhälle nu och i framtiden? Hur kan landsgränsen förstås i relation till ett globalt kapitalistiskt system där den nationella politiken får allt svårare att handla? Vem är innanför och vem står som konsekvens utanför? Som svenskfödd och vit man ställer Norström frågor om sitt eget ansvar och identitet i vårt samhälle.

 

Du gamla du fria, 2016, Mattias Norström

 

I Mattias Norströms konstnärskap kolliderar ofta natur, hantverkstradition och populärkultur. Han använder ofta tydliga symboler som genom brutal eller ömsint behandling laddas med oväntat innehåll, i det handfasta och konkreta ryms den poetiska vändningen.

Under de senaste åren har Norström undersökt relationen mellan våldet och romantiken i olika former så som skulptur, performance och installationer. Han är född och uppvuxen i Dalarna, där han verkade under delar av året som initiativtagare och ledare av Gagnef Missionen konsthall och Skankaloss Gagnef musik- och konstfestival.

Utställningen genomfördes med stöd från Göteborgs stad kultur och Västra Götalandsregionen kultur.