Illustration: Karolina Westenhoff

 

Opening 7th of January
18.00 – 21.00

 

PROGRAM
18.30 The exhibition opens.
19.30 SORK performs on stage.
Listen to SORK: https://soundcloud.com/sorksweden

 

OPENING HOURS
8/1 –16/1   12.00–16.00
Closed on Monday 13/1

 

Vad möter du i arbetslivet? Hur påverkar det dig? Vilka val kan du göra för att få mer makt över ditt arbetsliv? Designers rör sig på en hierarkisk arbetsmarknad med få fasta anställningar – en trend som många kan känna igen sig i. Utställningen och projektet Makt/Egenmakt i designbranschen producerad av Omforma vänder på perspektiven och bryter mot konventioner och hierarkier i designfältet och arbetslivet. Utställningen tar avstamp i Omformas kartläggning av designbranschen 2015.

 

I åtta exempel visas också normbrytande designer som genom sin praktik medverkar till att omfördela makt. Arbetssätt som både designfältet och samhället i stort har mycket att lära av.

 

Våra utställare är Vanessa Fernandez, BOOM!, Malin Busck, Emelie Röndahl, Dawn Wong Hang Yue, Majority Design, Catherine Anyango Grünewald och Stoorstålka.

 

Omforma vill skapa lika möjligheter för alla utövare. Vi vill att det ska gå att försörja sig på våra yrken. Vi vill blottlägga och riva strukturerna bakom så kallad skandinavisk design och upphäva könshierarkierna inom fältet.*

*Utdrag ur Omformas manifest för designbranschen.

 

Utställningen visades på Form/Designcenter vintern 2018/2019, och i januari visades den här på ICIA som en del av c/o programmet. Omforma har haft seminarium på temat Makt/Egenmakt i designbranschen den 10 januari, med bland andra, Emelie Röndahl (konstnär, designer och en av Omformas utställare), Rojin Pertow (chefredaktör på Galago och Omformas skribent), Love Jönsson (chef på Rian designmuseum) och Malin Busck (designer och en av Omformas utställare). Ett RundaBords samtal hölls tillsammans med aktörer inom designbranschen och politiker.

 

Mer information finns på www.omforma.se
https://www.facebook.com/events/1457503504424094/

Projektet finansieras av Kulturrådet, Postkodstiftelsen och VGR.

 

Exhibition design: Studio jok. Graphic and illustration: Karolina Westenhoff. Photo: Queenning Zhao.