2016-10-18

YOU MADE ME

Oscar guermouche

Foto: Lisa Alm

18 oktober – 30 november
 
Invigning 18 oktober kl 17
Slottsskogen, Lilla dammen
 
Kvällen fortsätter på Bra10/Konstepidemin kl 18:30-midnatt
Konstnärssamtal: Oscar Guermouche med Anna van der Vliet, curator
Performance: Oscar Guermouche
Mat: Grant Watkins
Musik: DJ 20 spänn
 
 

Rambo. Complicated, troubled, haunted, too often misunderstood. If you’ve heard about him but haven’t met him before, he´s about to surprise you.*

 
På platsen vid Lilla dammen i Slottsskogen där Henry Moores skulptur ”Vilande figur i två delar III” tidigare stod, har någon barrikaderat sig. Omgärdat av ett svart högt plank ser man ett hus, ett upplyst fönster och hör ljudet av pianospel varvat med ljudet av ett vapen som plockas ihop och isär. Stycket är ledmotivet till tv-serien Hulken. Från träden hörs en mansröst som läser utdrag från olika texter och filmer kring försvar och beredskap. Vem som har barrikaderat sig i ett hus mitt i Slottsskogen är oklart. Vad som har drivit personen i fråga att bokstavligt bygga in sig själv är heller inte säkert.
 
Den omfattande installationen You Made Me av konstnären Oscar Guermouche utgör den andra produktionen i utställningsserien Lagens estetik, producerad av ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art. Utställningen invigs kl 17 tisdag den 18 oktober och pågår till 30 november.
 
Beredskapens estetik har sedan länge varit central i Guermouches konstnärskap. I olika medier och former har han undersökt strategier och metoder för försvar och överlevnad. En ständigt återkommande del i arbetet är hans tydliga dragning åt stereotypt manliga karaktärer, med fokus på hjälten, maskinen och monstret.
 
Den nyproducerade och platsspecifika installationen You Made Me i Slottsskogen bildar ett slags gestaltat klimax inom Tredje generationen, ett projekt som Oscar Guermouche har arbetat med under flera år. Genom en gestaltning av den enskildes beredskapstillstånd kretsar verket kring frågor om hotbilder, hur den egna identiteten formas av föreställningar om hot.
 
Under 2016 och framåt arbetar ICIA – Institute for Contemporary Ideas & Art utifrån det övergripande temat Lagens estetik som undersöker modernitetens organiserande av människor genom lagar, normer och estetik. Utställningsserien påbörjades med konstnären Mattias Norström vars verk Du gamla, du fria i Vasaparken ställde frågor kring nationellt identitetsskapande. Under 2017 planeras fler separata utställningar som på olika sätt förhåller sig till temat.
 
You Made Me
Installation, mixed media
Hus, plank; Plywood, glas, ljud, ljus
Ljud 1: Vapen som plockas ihop och isär
Ljud 2: Pianomusik, ”The Lonely Man”, ledmotiv från tv-serien Hulken, kompositör Joe Harnell
Ljud 3: Röst som läser olika utdrag från diverse litteratur och film om försvar
 
Oscar Guermouche, konstnär
Anna van der Vliet, curator
 
Produktion
Sara Henriksson
Sandra Praun
Frida Sjöstam
Pecka Söderberg
Teodor Söderberg
Linda Tedsdotter
Mikael Thenor
Kevin Qvarnström
Anna van der Vliet
Grant Watkins

John Dexter Zetterquist
Johan Zetterquist

 
* ”Rambo and Me”, ur förordet till First Blood av David Morell, 1988

You Made Me genomförs med stöd från Konstnärsnämnden, Göteborgs stad kultur och Västra Götalandsregionen kultur.

Oscar Guermouche är konstnär, född 1977 i Stockholm, utbildad på Konstfack (MFA), bosatt på Öland. Utgångspunkten för Oscar Guermouches arbete är kopplingar mellan språk, kropp och makt. Han fokuserar på språkets förmåga att skapa strukturer och strukturers förmåga att skapa språk, hur ord klibbar fast vid varandra och vid objekt och symboler och hur de både konstruerar och avtäcker föreställningar om andra och om oss själva.
 
Återkommande använder han sig av manligt förankrade miljöer med resonemang kring maskinen, hjälten och monstret. Här finns även ett slags fiktionaliserad självbiografi med kopplingar till konstnärens liv och kropp. Arbetet utgår ofta från en specifik plats, tid eller situation. All hans verksamhet är baserad på kopiering, förflyttning och sammanställning av redan existerande text. Samtidigt inbegriper verken ett flertal olika tekniker såsom måleri, teckning, foto, video, objekt och trycksaker
 
Oscar Guermouches verk har ställts ut på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, biennalen Qui Vive? i Moskva och Sleepwalker Projects i Toronto. Han finns representerad i bland annat Magasin III:s, Kalmar konstmuseums och Stockholms stads respektive samling. Vidare är han författare till ett flertal publicerade böcker, artiklar och essäer för bland annat Paletten, Flamme forlag och Turku biennaali. 2015 tilldelades han Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium.

Läs mer om Oscar Guermouche här