Fredag 22 augusti 2014

Följande verk öppnar

Carpet 1.
Joanna Rajkowska (–12 sept) på Götaplatsen.

Öppet brev till en arbetarkamrat 1936/2013 2.
Johanna Gustavsson, Simone Weil & Angel Haze (–14 sept), Ödetomten, Södra Hamngatan 47, ses bäst när mörkret faller. 

The Alphabet of Feeling Bad 3. 3. 
Karin Michalski & Ann Cvetkovic, (–14 sept) Mornington hotel, rum 101, vån. 1 

Skulpturen 4. 
Patrik Bengtsson, (–14 sept) Vandring 3 km till Gränsgatan, Spårvagnshållplats: Shalgrenska huvudentré/Botaniska (se karta). 

Minimal kompetens 5. 
Roxy Farhat, Johanna Friedman, Hanna Stenman, (–14 sept) Gothia Towers, lobby
 

Invigningsfest för MOTBILDER och Institutet för politisk terapi

När: kl.19:30–22:00
Var: Skogen, Masthuggsterassen 3 

Invigning av Institutet för Politisk terapi 6.
(Tova Gerge & Lisa Färnström) DJ Elena Wolay – Jazz är farligt spelar skivor. Släpp för fanzinet Jazz är farligt #3.
 

LÖRDAG 23 augusti

Presentation of carpet

När: kl 11:00–12:00
Var: Stadsbiblioteket, Trappscenen
Talk: Joanna Rajkowska 
Presentation on her installation Carpet at Götaplatsen. 1.
Language: English
 

WORDS NEEDED

När: kl 13:00–14:30
Var: Stadsbiblioteket, Trappscenen
Talk: WORDS NEEDED, a feminist-­queer art project  2.

A conversation between Anna Linder, Karin Michalski and Johanna Gustavsson about WORDS we NEED like Killjoy, Backwardness, being at an Impasse.

WORDS NEEDED is moving images that express visual dialogues - creating a space for public feelings involving Ann Cvetkovich, Anna Linder, Angel Haze, Atom Cianfarani, Johanna Gustavsson, Karin Michalski, Maja Borg, Maya Suess, Simone Weil, Timo Menke and Virginia Woolf. 
 

INVIGNING GIVANDETS KÖR OCH TIGGANDETS KÖR

När: kl 16:00-18:00 
Var: Containrarna bakom Röda Sten Konsthall
Invigning

Invigning av Cecilia Parsbergs film-och ljudinstallation Givandets kör och Tiggandets kör. 8. (–14 sept)
 

FÖLJANDE VERK ÖPPNAR

En gåva från Haroon 7. 
Haroon Natan, Carl-Oscar Sjögren och Karin Linderoth, The non existent Center. Kl 10.00–17.00, Stadsmuseet

Guide by Numbers 9.
Marika Hedemyr, Polishuset/Tingsrätten  (9 –sept) – för datu, tider och platsbokning här.

Let’s meet in Göteborg 10. 
Marika Hedemyr, Bar Heaven 23 i Gothia Towers, Mässans gata 24 (6–sept) - för datum, tider och platsbokning här.
 

söndag 24 augusti

FÖLJANDE VERK ÖPPNAR

Hemma hos Kjell 11.
Kjell Caminha, kl 12.00–15.00, Västra Andersgårdsgatan 15A. Närmaste hållplatsen: Rambergsvallen
 

Måndag 25 augusti

lecture chantal mouffe

When: kl 17:00 
Where: Angeredsteatern
Lecture and talk: Chantal Mouffe 3.
Language: English

Chantal Mouffe, prof. Political Theory, gives a lecture on her latest book: Agonistics – Thinking the World Politically (Verso, Lonndon 2013). 

Radical politics today - activism, agonism and passions.
The lecture is followed with a conversation between Chantal Mouffe & Ann Ighe, PhD. History of Economics and activist Ship to Gaza. 
 

LÖrdag 30 augusti

Konstens gränser, ­psykoterapins gränser

När: Kl 19:00
Var: Skogen, Masthuggsterassen 3

Språk: Svenska
4. 
Poeten Ulf Karl Olov Nilsson, teaterregissören Lisa Färnström och psykologstudenten Kristoffer Liljedahl pratar om konstens gränser i relation till psykoterapi. 

lördag 6 september

On therapy and other political problems

När: Kl 18:00
Var: Skogen, Masthuggsterassen 3
Language: English
5. 
An open discussion between artist Valentina Desideri and the psychology student Kristoffer Liljedahl around the experience of Political Therapy and the questions it opens up: What are the differences and similarities between fake and real therapy? What role do the performative and formal aspects of therapy play in healing? And in living?
 

Subversiv depression

Föreläsning med Edda Manga
När: Kl 20:00 
Var: Skogen, Masthuggsterassen 3
Språk: svenska
6. 
Är behandlingen av depression en politiskt repressiv handling? Kan psykoanalytisk teori ge verktyg att förstå och subversivt använda maktens internalisering och förkroppsligande? Föreläsningen utgör en reflektion över förkroppsligad agens utifrån Frantz Fanons erfarenheter som psykiatriker och revolutionär i Algeriet, och Judith Butlers försök att vända den psykoanalytiska teorin mot sig själv vad gäller produktionen över ett vit heterosexuellt begrepp om det mänskliga. 

MÅNDAG 8 september

FÖREDRAG MINIMAL KOMPETENS

När: kl 18:00
Var: Konferensrum, Gothia Towers hotel
Språk: svenska
7. 
Centrum för Minimal Kompetens (Roxy Farhat och Hanna Stenman) håller föredrag om sitt tolvstegsprogram för män som fastnat i patriarkala strukturer.

lördag 13 september

RUN FOR YOUR LIFE

När: 09:00-21:00
Var: Angered arena

Run for Your Life! – en kollektivistisk stafett för papperslösa  12. Lördagen den 13 september är människor i alla åldrar välkomna att delta i det konstnärliga sportsevenemanget Run for You Life! på Angered arena. Springandes, gåendes, med rullstol, på kryckor eller krypandes – alla kan delta i denna kollektiva och symboliska stafett för solidaritet med papperslösa. Dagen bjuder också på akter, musik, läsningar och annat program. Alla är hjärtligt välkomna att delta eller heja på de som deltar!

För mer information: www.runforyourlife.tk

söndag 14 september

valvaka

När: Kl 19:00 – sent
Var: Röda Sten Konsthall
8. 
Den 14 sep bjduer MOTBILDER/ICIA, Skogen, Institutet för politisk terapi och Röda Sten Konsthall in till gemensam valvaka med mingelmat, musik, klubb och politik!

Välkommen!

karta över Motbilder

Ladda ner hela programmet som pdf

Ladda ner Motbilders tidning som pdf

Johanna Gustavsson, Karin Michalski och Anna Linder på Stadsbiblioteket

Från invigningen av Givandets kör & Tiggandets kör

Från Chantal Mouffes föreläsning Agonistics - Thinking the World Politically