Nya uppdragsgivare

Hur kan vi vidga ett demokratiskt deltagande inom en konstkontext? Hur kan konst både möta ett behov i samhället och samtidigt försvara den konstnärliga integriteten och behålla sin kvalitet?
 
Oftast består beställaren av ett konstverk av den med tillgång till kapital. I Nya uppdragsgivare består den av de med behovet. Nya uppdragsgivare skapar en struktur för hur konst kan möta samhället utan att bli offer för en instrumentalisering, och hur konst kan främja sin relevans genom att adressera behov formulerade av människor som är direkt berörda av en specifik problematik. Genom att använda sig av en förmedlare som både har erfarenhet av att arbeta med grupper som samlats kring en frågeställning och är väl insatt i konstsammanhang, främjas en process som tillgodoser både konstnärlig agens och de behov beställargruppen formulerat.
 
Oavsett människors personliga ekonomiska förutsättningar och tidigare erfarenhet av samtidskonst, så kan individer och grupper få stöd i arbetet med att artikulera tankar, behov och omstridda frågor som de anser inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller debatt. Läs mer..
 
Under 2017 påbörjar ICIA genomförandet av det första projektet Art as a Space for Action som utgår ifrån metoden Nya uppdragsgivare.

ICIA avser etablera Nya uppdragsgivare som metod för konstnärlig produktion i Sverige.  Kontakta oss gärna för mer information eller förslag på nya uppdrag.


ICIA – Institute for Contemporary Ideas & Art har ett treårigt Kulturstrategiskt utvecklingsuppdrag 2017-2019 av Västra Götalandsregionen kultur och utvecklingsstöd från Statens Kulturråd för att etablera metoden Nya uppdragsgivare i Sverige.