Politisk Terapi

Lisa Färnström & Tova Gerge

Datum: 22 augusti–14 september
Plats: Skogen, Masthuggsterassen 3
Öppettider: Individuella bokningar
Språk: Svenska
 
Är du politiskt deprimerad? Välkommen till Institutet för politisk terapi. Vi öppnar den 22 augusti och tar emot besökare fram till svenska riksdagsvalet. Institutet grundades i syfte att utmana det terapeutiska rummets traditionella samtalsramar och att förverkliga frusen politisk handlingskraft. Vi som driver institutet menar att alla mentala tillstånd är förbundna med en strukturell verklighet.

Projektet är ett samarbete mellan scenkonstnärer och psykologer. Du kan få samtal enskilt eller i grupp. På grund av resursbrist inom vården varnar vi för köer, så anmäl dig i tid. Sökande kommer att prioriteras efter behov.

Obs! Detta är konst, inte vård.

Läs mer och boka biljetter på: www.politiskterapi.se

PLATsbokningar

Läs mer och boka biljetter på: www.politiskterapi.se