Let's meet in göteborg

Marika Hedemyr

Datum: 22 augusti–6 september
Max antal: 2 personer åt gången
Längd: ca 45 min
Språk: Svenska
Mötesplats: Baren Heaven 23 i Gothia Towers, Mässans gata 24 
Närmsta hållplats: Korsvägen

Vart är du och staden på väg? Välkommen till ett möte med och på Korsvägen, en av Göteborgs största knutpunkter och Europas största integrerade mötesplats, mitt på Evenemangstråket.
 
Under en hörlurspromenad möter du Korsvägen i all sin komplexitet. Det är en splittrad plats där dåtid möter nutid och framtid, där hjulen aldrig stannar. Drömmar om den nya världen möter verkligheten i en resa genom Göteborgs stadsutveckling, emigrationshistorier och framtidsvisioner.

Du färdas 80 meter upp i luften, 300 meter över land, 400 år i tiden, och 600 mil över havet.