Carpet

Joanna Rajkowska

Datum: 22 augusti–12 september
PlatsGötaplatsen
Öppettid: Dygnet runt

Projektet kommer från begäret att internalisera, sensualisera och ifrågasätta begreppet om det exotiska. Hur är det att befinna sig inne i en 2,5 meter hög persisk matta i ull? Att röra den, känna fårlukten, värmen som strålar från den? Och att erfara dess överväldigande närvaro, närvaron av en skog snarare än en matta.


Både närvaron av djur (lukten) och om-skalningen (storleken på ullfibrerna) är ett försök att förändra vår perception och föreställningen om vår position som människor. Den ikoniska bilden av en drake, tagen från den persiska matt-typologin, betyder makt. Det är den rena kraften i närvaro: närvaron av det mångfaldiga och Andra i Göteborg.

Lektionen Götaplatsen – platsen för makt och motstånd äger rum på förmiddagarna vecka 36 och lektionen Gå in i mattan på Götaplatsen på förmiddagarna vecka 37.
Lektionerna genomförs av Göteborg Konsthall är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs kommun och bokas via www.museilektioner.se