Stillbilder från Cecilia Germains performance How to carry white men no 3/Brown woman carrying white men/Big Mamas Last Lullaby som genomfördes under Motbilder 2014. 

LAGENS ESTETIK

ICIA – Institute for Contemporary Idea and Art genomför konstprojekt i samarbete med konstnärer utifrån en curatoriell idé om situation, kontext och produktion. Centralt i ICIA:s verksamhet är en idé om en relationell tvärdisciplinäritet som binder samman performativa praktiker med konst i det offentliga och prövar olika sorters deltagarmetodik.

Under 2014 genomförde ICIA det omfattande konstprojektet Motbilder på 14 platser runt om i Göteborg. I Motbilder medverkade 42 konstnärer, aktivister, författare och poeter.

Lagens estetik undersöker modernitetens organiserande av människor genom lagar, normer och estetik. Några centrala utgångspunkter är migrationens relation till idén om nationalstaten, psykiatrins framväxt och den biopolitiska samtiden inom vilken vi verkar. Modernitetens, upplysningens och kolonialismens framväxt under slutet av 1700-talet och dess syn på människan, sortering av ras och klass och samtidiga proklamering om mänskliga rättigheter sätts i relation vår samtida värld. ICIA vill tillsammans med konstnärer och andra medverkande undersöka våra handlingsutrymmen utifrån en konstnärlig praktik. Idén föddes under ICIAs omfattande projekt Motbilder under 2014, där en intim performance med konstnären Valentina Desideri resulterade i en fysisk kartläggning på temat Lagens estetik – och den ständigt återkommande och brinnande frågan: what can I do with the space I have?