Strategi och utveckling

ICIA arbetar även med strategi- och utvecklingsarbete. Det behövs erfarenhet och kunskap inifrån konstvärlden som deltar i strukturella frågor kring konstens förutsättningar, möjligheter, vikt och betydelse i vår tid. Genom uppdrag från andra konstorganisationer, institutioner, kommuner och regioner så erbjuder ICIA rådgivning, idéer och analyser kring förutsättningar samt strategier för framtida satsningar inom konstfältet.

AVSLUTADE uppdrag

MANIFESTA I SVERIGE 2018

ICIA ansvarade på uppdrag av de tre regionerna Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län under 2014 för ansökan till Manifesta med avsikt att Småland skulle arrangera Manifesta 2018 . . Uppdraget föranleddes av en förstudie som ICIA genomförde under 2013 (se nedan) på uppdrag av Vandalorum, Kalmar konstmuseum, Växjö konsthall och Kulturparken i Småland.

Strategi för ny konstverksamhet i uppsala län

Under våren 2013 genomförde ICIA en utredning på uppdrag av Uppsala län som undersöker hur en regional bildkonstverksamhet kan utvecklas. Rapporten Uppsala Län - en satsning på konstnärligt innehåll presenterades för Uppsala Läns kulturnämnd den 19 juni. Den 20 september hölls en öppen hearing i Uppsala. Utredningen kan läsas i sin helhet här:

Göteborgs som framtida konststad

ICIA ansvararade för en utredning som i samarbete med Göteborgs Konsthall på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Göteborg stad ämnade ta fram en långsiktig strategi för hur man kan utveckla residensverksamhet kopplat till förbättrade produktionsvillkor för svenska och internationella konstnärer i Göteborg. Utredningens första fas blev klar i september 2013 och kan läsas i sin helhet här:

förstudie om att arrangera manifesta i småland 2018

På uppdrag av Vandalorum, Växjö Konsthall, Kulturparken Småland, Kalmar konstmuseum och Jönköpings län genomförde ICIA  en förstudie som undersökte de institutionella, konceptuella, geografiska och ekonomiska ramarna för möjligheten att ansöka om att arrangera Manifesta 2018. Förstudien blev klar hösten 2013 och har resulterat i att ICIA nu leder ansökningsarbetet för att arrangera Manifesta i Småland 2018. Förstudien kan läsas här:

Bland tidigare uppdragsgivare finns bland andra White Arkitekter och fastighetsbolaget Wallenstam AB

UTREDNING FÖR KONSTVERKSAMHET PÅ UKK - UPPSALA KONSERT & KONGRESS

ICIA genomförde under 2014 en utredning på uppdrag av Uppsala Konsert & Kongress (UKK) för att undersöka möjligheterna att skapa en ny sommarverksamhet med inriktning på samtidskonst under den period då ordinarie verksamhet är stängd. Utredningen färdigställdes under 2014.