TIDIGARE PROGRAM

2016-05-18

ALEXANDER KOCH OM NYA UPPDRAGSGIVA

2015-12-12

Alexander Koch från KOW Gallery och The New Patrons (Berlin).
När: onsdag 18 maj kl 17:30 - 19:00
Var: Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg

ICIA har bjudit in Alexander Koch för att berätta om modellen NYA UPPDRAGSGIVARE som han sedan 2008 driver i Tyskland.

Alexander Koch är curator, gallerist och förmedlare för Nya uppdragsgivare. Han är en av grundarna till galleriet KOW i Berlin, ett galleri inriktat på socialt engagerad konst och han representerar bland andra konstnärerna Hito Steyerl, Renzo Martens, Jiwa K och Tobias Zielony. Sedan 2008 är Koch också initiativtagare och ansvarig för NYA UPPDRAGSGIVARE i Tyskland. 

NYA UPPDRAGSGIVARE är en modell utvecklad för att främja kulturell självorganisering, civilsamhälle och vidgat deltagande inom samtidskonst. Metoden innebär att vem som helst (individer eller grupper) oavsett tidigare erfarenhet av konst eller social och ekonomisk förutsättning ges stöd att formulera ett behov, en konflikt eller någonting de upplever inte har fått uppmärksamhet i den samhälleliga debatten. Utifrån behovet formuleras ett uppdrag till en konstnär som resulterar i en ny konstnärlig produktion, ofta i det offentliga rummet. Det är ett radikalt sätt att tänka om en konstpublik från passiv mottagare till aktiv uppdragsgivare.
 
ICIA undersöker nu möjligheten att etablera modellen Nya uppdragsgivare i Sverige och har bjudit in Alexander Koch till Göteborg onsdagen den 18 maj kl 18-19:30 på Skogen. VÄLKOMMEN!
 
Nya uppdragsgivare startades i Frankrike i början av 90-talet och sedan dess har spridit sig till stora delar av världen både inom och utanför Europa och producerat över 400 projekt.
Läs mer:
http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/home//

A NESHAST ON ART AS A SPACE FOR ACTION

En Neshast(1) om Konst som ett utrymme för handling – konstnärlig verksamhet i tillstånd av migration

(1)Neshast är farsi och betyder tid som spenderas tillsammans, till exempel vid ett bord med kaffe, där de som umgås talar vänligt med varandra och försöker att komma fram till svaret eller lösningen på en fråga som de ställer sig eller för en situation som de befinner sig i. Vid denna neshast är frågan/situationen migration och möjligheten att arbeta konstnärligt.

Vem har möjlighet att göra konst? Vilka estetiker styr och vilka uttryck värdesätts inte? Vad är egentligen en konstnärlig verksamhet, och var tar den sig uttryck? Projektledare för Art as A Space for Action Samira Motazedi vill tillsammans med Frida Sandström samla till ett möte - en Neshast - för att tala om dessa frågor, och vi skulle gärna se att du kom. Kom för att dela med dig av dina erfarenheter och tankar, eller bara för att lyssna på andra deltagares berättelser.

Under dagen presenteras samtal o flera medier - såsom traditionella panelsamtal, och intervjuer, samt konstnärspresentationer, presentationer av konstnärliga projekt, performance och filmvisningar. Hela dagen kommer det att finnas fika.

Obs: Denna neshast är gratis och du behöver inte reservera din plats. Det är bara att komma! Och sprid gärna informationen till de som du tror kan vara intresserade.

Varmt välkommen!

---> PROGRAM: 

14.00 – 14.10: Introduktion av Samira Motazedi
14.10 – 14.20: Meira Ahemulic, Foreign Land (video, 2014) 
14.20 – 14.40: Ioana Cojocariu & Loisa Zurawski: presentation av projektet "Making a Living" – en pågående självetnografisk undersökning av en stad 
14.40 – 14.50: Eleftheria Gerofoka, konstnärspresentation. Gerofoka regisserade föreställningen "Himmel över Göteborg". Goodarzi medverkade som skådespelare. (Angereds teater, 2015)
14.50 – 15.10: Panel: Ioana Cojocariu, Louise Zurawski, Elefteria Gerofoka, Samira Motazede & Frida Sandström

15.10 – 15.20: Paus 

15.20 – 15.40: Panel: Soudabeh Zahraei (artist, curator) & Masoud Vatankhan (activist) on artistic migration  
Panel: Soudabeh Zahraei (artist, curator) & Masoud Vatankhan (activist) om konstnärlig migration
15.40 – 15.50: Parvaneh Hajilou & Maja Kekonius: "Normalit liv" (video, 2014) 
15.50 – 16.35: Paula Urbano, "Flyktingen av den sorgliga skepnaden" (video, 2015)

16.35 – 16.45 Paus 

16.45 – 17.20: Panel: Paula Urbano, Maja Kekonius, Frida Sandström & Samira Motazedi om konstnärliga samarbeten med migration som ämne och tillstånd. 
17.20 – 17.30: Reme Zakzouk läser poesi 
17.30 – 17.40: Hanna Alvage, jurist och poet, läser poesi 
17.40 – 17.50: Paus 
17.50 – 18.10: Frilagets kreativa workshop, videopresentation
18.10 – 18.20. Uppföljande samtal om videos, med Viana Mikkelsen, dokumentärfilmare och pedagog, samt deltagande studenter 
18.20 – 18.40: Viana Mikkelsen, Fadi Khatab, Frida Sandström & Samira Motazedi i samtal om esteiska regimer och möjligheten att utöva konst 

18.40 – 18.50: Paus

18.50 – 19.20: "Neshast" – en performance av och med Samira Motazedi and Frida Sandström, i samarbete med Hanna Alvage och Masoud Vatankhan
19.20 – 20.00: Gemensamt samtal och mingel
20.00: Maten serveras, dj: Amina Hocine. Matkonstnär: Nedaa Ghanem

2014-04-10

STATE OF THE ARTS PART II: THE ROLE OF THE ARTIST AS ACTIVIST IN THE AGE OF NEOLIBERALISM

Den 10-13 april 2014 genomför ICIA seminariet och workshopen State of the Arts Part II: the role of the artist as activist in the age of neoliberalism för de medverkande konstnärerna, aktivisterna, curatorerna och poeterna i utställningen En annan bild av Sverige.

Som en del av dagarna öppnar ICIA för allmänheten i tre olika programpunkter. Dagarna inleds med en öppen föreläsning av Stephen Duncombe och Steve Lambert från Center for Artistic Activism i New York torsdag den 10 april kl 18. På lördag den 12e april håller Sinziana Ravini ett föredrag på temat konst och rasism kl 16:30 som följs av release av Paletten #295. Kvällen bjuder på visning av verket Universal Miminum Wage Commission av den turkiske konstnären Elmas Deniz. Workshopen avslutas med öppna föredrag av konstnärerna Joanna Rajkowska och Johannes Samuelsson på söndag den 13 april kl 12-14.

VÄLKOMMEN!

Workshopen och seminarieprogrammet genomförs med stöd av Statens kulturråd, Polska Institutet och med ett generöst samarbete med Mornington hotel Stravaganza. Alla öppna föreläsningar och hela workshopen genomförs i samarbete med Skogen.

2014-04-13

föredrag av konstnärerna Joanna Rajkowska och Johannes Samuelsson i Göteborg

NÄR: Söndag den 13 april kl 12-14
VAR: Skogen, Masthuggsterassen 3

ICIA har bjudit in konstnärerna Joanna Rajkowska och Johannes Samuelsson för att medverka i utställningen En annan bild av Sverige i augusti- september i Göteborg. Som en avslutning på workshopen State of the Arts Part II: The Role of the Artist as Activist in the Age of Neoliberalism som äger rum mellan 10-13 april håller konstnärerna Joanna Rajkowska och Johannes Samuelsson var sin konstnärspresentation på söndag den 13 april kl 12-14.

Presentationerna är öppna för alla i mån av plats!


Konstnären Joanna Rajkowskas unika konstnärliga vision och metod kombinerar ett subjektivt narrativ och kritisk diskurs med en djup omsorg om de platser och situationer inom vilka hennes verk blir till och de människor som berörs. Istället för att invadera eller rent av ockupera offentliga rum med en befintlig idé, så arbetar hon med platsens identitet och de gömda spänningar som varje situation innebär.

Under 2013 gav Zero books i London ut boken Where the Beast is Buried om Joanna Rajkowskas konstnärskap. I Göteborg berättar hon om sin praktik och sin påbörjade relation till staden Göteborg. Boken kan beställas här

Läs mer om Joanna Rajkowska

Korvkriget, Helmer Holm av Johannes Samuelsson

Konstnären Johannes Samuelsson arbetar med fotografi, text och video och befinner sig ofta i gränslandet mellan konstnär och grävande journalist. Han har arbetet med allt ifrån Ostindiefararens tillblivelse och dess konflikter, till projektet Korvkrig i Umeå som bland annat innefattade en manifestation för korvförsäljaren Helmer Holm.

Under 2013 har Johannes arbete till stor del kretsat kring Umeås stadsomvandling inför Kulturhuvudstadsåret och i synnerhet den omtalade platsen Apberget. Johannes Samuelsson är tillsammans med poeten och Gläntaredaktören Linn Hansén inbjuden att medverka i En annan bild av Sverige där utgångspunkten är deras gemensamma intresse kring medborgardialogen som en del i en demokratisk process och hur medskapande och demokrati iscensätts och praktiseras i det offentliga rummet, i synnerhet i relation till det stundande 400-års jubileet år 2021.

2014-11-14

CREATIVE TIME SUMMIT I GÖTEBORG

Tid: Måndag 17 november kl. 18:00
Plats: Skogen, Masthuggsterassen 3, Göteborg
Språk: engelska
Fri entré

Välkommen till ett samtal om socialt och politiskt engagerad konst i offentliga rum, arrangerat av Statens konstråd, New York-baserade Creative Time, ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art och Skogen.

Samtalet fördjupar några av de mest brännande frågorna från Creative Time Summit: Stockholm 14–15 november; Hur skapar konst i offentliga rum utrymme för social och politisk reflektion och handling? Vilka är förutsättningarna och villkoren? Vi diskuterar utifrån specifika exempel från den globala och lokala konstscenen.

Medverkande: Nato Thompson (chief curator, Creative Time, NY) Tania Bruguera (konstnär, Havanna/NY) Anna van der Vliet (konstnärlig ledare, ICIA, Göteborg) Haroon Natan och Carl-Oscar Sjögren (The non existent Centre, Göteborg)
Moderator: Lisa Rosendahl, curator Statens konstråd.

Kvällens program
18:00 Johan Forsman, Skogen, hälsar välkomna
Introduktion av Lisa Rosendahl, Statens konstråd
18:15 Nato Thompson, Creative Time
18:30 Tania Bruguera, konstnär
18:45 Anna van der Vliet, Institute for Contemporary Ideas and Art
19:00 Haroon Natan, Carl-Oscar Sjögren/The non existent centre

19:15-20:00 PAUS: mat och förfriskningar

Release av boken A Temporary Roof: Processes and Dialogues

20:00–21:00 Frågor och diskussion

MEDVERKANDE

Nato Thompson / Creative Time

Nato Thompson har organiserat projekt för Creative Time sedan 2007,såsom Creative Time Summit, Living as Form (2011), Paul Ramirez Jonas’s Key to the City (2010), Jeremy Deller’s It is What it is tillsammansmed New Museum curatorerna Laura Hoptman och Amy Mackie (2009), Democracy in America: The National Campaign (2008), Paul Chans hyllade Waiting for Godot i New Orleans (2007) och, tillsammans med curatorn Peter Eleey, Mike Nelsons A Psychic Vacuum.Tidigare arbetade han som curator vid MASS MoCA där han producerade
flera stora utställningar, som till exempel The Interventionists:Art in the Social Sphere (2004) med en publikation distribuerad av MIT Press. Hans bok Seeing Power: Socially Engaged Art in the Age of Cultural Production publicerades av Melville House i January 2012.
Nato Thompson är co-curator för Creative Time Summit: Stockholm tillsammans med Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd.

Tania Bruguera
Tania Bruguera är konstnär baserad i New York och Havanna. I sin praktik utmanar och exponerar hon ofta maktens institutioner och kontrollmetoder. Genom performance, installationer och olika taktiker för samhällsorganisation visar hennes långsiktiga projekt på de sociala effekterna av politisk kraft. Under de senaste fem årenhar hennes pågående projekt Immigrant Movement International utvecklats till en konstbaserad socialpolitisk rörelse som engagerar och förenar lokala och globala grupper i frågan om hur immigranters situation och villkor kan förändras. Projektet startades tillsammans med Creative Time och Queens Museum. Inom ramen för projektet levde och arbetade Bruguera med immigranter i stadsdelen Corona i Queens där hon drev en mötesplats som tillhandahöll olika samhällstjänster liksom språkundervisning i engelska och karriärs- och juridisk rådgivning. Hon har nyligen startat The Migrant People Party i syfte att ge migranter politisk representation och med mål att påverka den mexikanska valrörelsen.

Anna van der Vliet / Institute of Contemporary Ideas and Art
Anna van der Vliet är grundare och konstnärlig ledare för ICIA. Hon har tidigare bland annat arbetat som curator och tf chef för MAP, Mobile Art Production, projektledare på Göteborgs Internationella Konstbiennal och chefredaktör för Paletten. ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art är ett institut som förenar idéanalys, konstpolitikoch konstnärlig produktion. ICIA grundades bland annat utifrån ett behov av ett institut som arbetar strategiskt med utvecklingsfrågor inom konstfältet. Bland uppdragsgivare finns allt ifrån kommuner, regioner, organisationer, institutioner och företag som på olika sättbehöver professionell rådgivning kring strukturella utvecklingsområden inom samtidskonsten. ICIA genomför egeninitierade konstnärliga produktioner, där samarbeten är av avgörande betydelse. ICIA har inget eget permanent publikt utställningsrum, utan arbetar ibland med samtida konstproduktioner utanför den traditionella institutionen och ibland i samarbete med befintliga institutioner. ICIA är partipolitiskt obundet, men politik är en stor drivkraft och i synnerhet konst- och kulturpolitik. 22 augusti - 15 september 2014 genomförde ICIA konstprojektet Motbilder på olika platser i Göteborg med konstnärer, poeter och aktivister som på olika sätt tar sig an det offentliga genom tal, utsagor, stadsvandringar, installationer, video, text och performance.

Haroon Natan
Haroon Natan är konstnär och människorättsaktivist och arbetar med att berättar om papperslöshet, och det skyddslösa, dolda samhället av papperslösa i Sverige. Haroon Natan har deltagit och visat verk bl.a. på Dramaten med filmen Den svenska demokratins historia och Göteborgs Stadsmuseum med verket En gåva från Haroon geomfördes med The non existent Center inom ramen för projektet Motbilder producerat av ICIA. Haroon Natan arbetar för Rädda Barnen STHLM med att föreläsa om mänskliga rättigheter.

Carl-Oscar Sjögren 
The non existent Center är en konstgrupp baserad i Göteborg och Ställberg. I verksamhetsledningen ingår åtta personer med bakgrund inom kurering, konstproduktion, musik, socialpsykologi, design, regi, koreografi, psykologi och ljusdesign. Knutna till gruppen finns ett tjugotal personer från olika fält. TNEC rör sig internationellt och arbetar utifrån idéer med en öppenhet mellan olika yrkesfält och erfarenheter. I botten finns en utvidgad tanke om
konst som ett socialt politiskt skeende. Gruppen arbetar ofta med verktyg från scenkonst, design och aktivism.

2014-04-10

föreläsning The power of imagination av Center for Artistic Activism i Göteborg

Steve Lambert och Stephen Duncombe Steve Lambert och Stephen Duncombe

NÄR: torsdag den 10 april, kl 18
VAR: Skogen

Center for Artistic Activism är en plats att utforska, analysera och förstärka relationen mellan social aktivism och konstnärlig praktik. Enligt CAA är kreativ aktivism mer än enbart en innovativ taktik, det utgör snarare ett helt förhållningssätt: ett perspektiv, en praktik, en filosofi. CAAs mål är att skapa mer kreativa aktivister och mer effektiva konstnärer.

Alla med intresse för relationen mellan social aktivism och konstnärlig praktik är hjärtligt välkommen till CAAs öppna föreläsning av grundarna Stephen Duncombe och Steve Lambert, som även följs av en presentation av Steve Lamberts konstnärliga praktik.

2014-04-12

FÖRELÄSNING OM KONST OCH rasism release av paletten#295 och visning av verket universal minimum commission

Sinziana Ravini Sinziana Ravini

NÄR: Lördag den 12 april kl 16:30 - 20:30
VAR: Masthuggsteatern, Mashuggsterassen 3, Göteborg.

Sinziana Ravini, curator, konstkritiker och chefredaktör för Paletten, håller en öppen föreläsning på temat konst och rasism. Ravini släpper en bok i ämnet på Glänta förlag i augusti och håller detta föredrag i samband med ICIAs seminarium State of The Arts Part II: The Role of the Artist as Acitivist in the Age of Neoliberalism. Ravini är också inbjuden co-curator för några av projekten i utställningen En annan bild av Sverige i augusti-september 2014.

Föredraget övergår till en release för Paletten #295 där såväl Sinziana Ravini som andra chefredaktören Fredrik Svensk presenterar det nya numret. I samband med releasen visas verket Universal Minimum Wage Commission av den turkiska konstnären Elmas Deniz. Verket visas också på Svilova.org och Palettens hemsida och är en del av Palettens projekt Paletten och det internationella under 2014.

ICIA och Paletten bjuder på lättare mat och skönt mingel! VÄLKOMMEN!

FÖRELÄSNINGAR

ICIA håller regelbundet föreläsningar på konst- och kulturinstitutioner, konsthögskolor och curatorsutbildningar liksom i andra sammanhang i ämnen som:

 

• Konst- och utställningsproduktion

• Den kritiska konstens betydelse i vår tid

• Samtidskonst och strategiskt utvecklingsarbete
• Kritisk design

 

Tidigare föreläsningar har bland annat ägt rum på Centralgalleriet i Gävle, White Arkitekter, Göteborgs Konstskola, Akademi Valand – fri konst och foto, Göteborgs konstmuseum, curatorsutbildningen under Historiska institutionen på Stockholms universitet, Nordiska Akvarellmuseet, Halmstads konstmuseum, kulturhuset i Luleå och kulturhuset i Skellefteå.

Salongsprogram

För att möjliggöra för ett intimare möte med politiker, konstnärer, filosofer och andra intressanta tänkare, har ICIA startat ett Salongsprogram som äger rum på Odengatan 40 i Stockholm och på olika platser i Göteborg. Intentionen är att i mindre grupper och i en mer personlig miljö få möjlighet att diskutera, tänka högt och lågt, och samtala om angelägna frågor i vår tid. Inför valet 2014, kommer ICIA att bjuda in politiker från olika partier för att få större inblick i respektive partis politik i allmänhet och om synen på konst och kultur i synnerhet.

SALONG GUDRUN SCHYMAN

Foto: Anna Lamberg Foto: Anna Lamberg

ICIA har vid två tillfällen bjudit in Gudrun Schyman från F! för att prata om Feministiskt Initiativs politiska drivkrafter och deras syn på konst- och kulturfrågor. Den första salongen ägde rum i det offentliga vardagsrummet Raspen i ett kollektiv i Göteborg den 23e augusti och den andra Salongen med Gudrun Schyman hölls på Odengatan 40 i Stockholm den 27e september.

SALONG BENGT GÖRANSSON

Politikern och filosofen Bengt Göransson kommer till Odengatan 40 i Stockholm den 7 november kl 17-19. Han kommer att prata på temat Inte fan blir man friskare av kultur - reflektioner om kultur och kulturpolitik. Bengt Göransson (S) har varit både kultur- och skolminister (1982-1989) och utbildningsminister (1989-1991) och gav 2010 ut boken Tankar om politik. Bengt Göransson är känd för sitt intresse för folkbildning och är en stark kritiker av den nyliberala utvecklingen. En av hans mest uppmärksammade artiklar Kultur är inte nytta och pengar - den är insikt publicerades 2011 och har flitigt refererats till i den kulturpolitiska debatten. 

Bengt Göransson om frihetens och valfrihetens motsatser på youtube 

Salong Bengt Göransson
Datum: Torsdag den 7 november
Tid: Kl 17-19
Plats: Odengatan 40, Stockholm