Om ICIA

ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art är en organisation med bas i Göteborg som utvecklar och genomför konst- och designprojekt i samarbete med konstnärer utifrån en curatoriell idé om situation, kontext och produktion. 

ICIA förenar idéanalys, strategi och konstnärlig produktion. ICIA grundades bland annat utifrån ett behov av ett institut som arbetar med utvecklingsfrågor inom konst- och designfältet. Bland uppdragsgivare finns allt ifrån kommuner, regioner, organisationer, institutioner och företag som på olika sätt behöver professionell rådgivning kring strategiska och strukturella utvecklingsområden inom samtidskonst och design.


Målet med ICIA är att bli en av de mest angelägna konst- och designorganisationerna i Sverige och att genom olika konstnärliga produktioner, projekt, utställningar, program, publikationer och strategiska uppdrag liksom internationella samarbeten vara med i att utveckla former och förutsättningar för samtidskonstens betydelse i vårt samhälle.